Ulgi

STOSOWANE ULGI DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Ulgi handlowe firmy WISPOL

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
w
kursach

zwykłych
w
kursach

pospiesznych
1. Młodzież do 20 lat 10% 10%
2. Student do lat 26 10% 10%
3. Senior powyżej 65 lat 15% 15%
4. Dziecko do lat 6 40%
5. Bilet tam i powrót 10%

Ulgi ustawowe

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
w
kursach

zwykłych
w
kursach

pospiesznych
1. Strażnik graniczny na służbie 78%
2. Funkcjonariusz służb Celno-Skarbowych 78%
3. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej 78%
4. Żołnierz niezawodowy 78%
5. Policjant na służbie 78%
6. Dziecko do 4 lat – bez miejsca siedzącego 100%
7. Dziecko do 4 lat – z miejscem siedzącym 78%
8. Dziecko w wieku od 4 do 6 lat 37%
 9. Dziecko niepełnosprawne  78%  78%
 10. Opiekun dziecka niepełnosprawnego  78% 78%
 11. Osoba niesamodzielna  49% 37%
 12. Opiekun osoby niesamodzielnej  95% 95%
 13. Niewidomy 37% 37%
 14. Przewodnik niewidomego 95% 95%
 15. Inwalida wojenny I grupy 78% 78%
 16. Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95% 95%
 17. Inwalida wojenny innej niż I grupy 37% 37%
 18. Kombatant 51%
 19. Poseł 100% 100%
 20. Senator 100% 100%
 21. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 78% 78%
 22. Strażnik graniczny – ochrona szlaków komunikacyjnych 100% 100%
 23. Niewidomy – osoba niesamodzielna 93% 51%
24. Weteran inwalida 37%
25. Osoba represjonowana 51%
26. Honorowy dawca krwi 33%