PRZEWÓZ KIBICÓW-PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH

K O M U N I K A T

 PRZEWÓZ KIBICÓW NA SKOKI NARCIARSKIE WISŁA  12-14.01.2024r

 

        W dniach 12-14.01.2024r komunikacja regularna na linii do  Wisły Malinki i Wisły Czarne prowadzona będzie zgodnie z rozkładem jazdy podanym na tablicach przystankowych.

         Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na czas dojazdu i odwozu kibiców na skoki.  I tak:

– miejsce odjazdu na skoki do Nowej Osady skrzyżowanie: przystanek przy cukierni i aptece koło Placu Hoffa  oraz przystanek Wisła Oaza,

 – miejsce odjazdu po skokach do Wisły ul. Kolejowa: skrzyżowanie Nowa Osada na drodze z Czarnego,

– przewóz kibiców w ramach dodatkowej komunikacji w  sobotę i w niedzielę odbywać się będzie na podstawie wykupionego w autobusie biletu „tam i powrót”,

– odjazdy dodatkowych autobusów na skoki: średnio co 15 minut z możliwością częstszych odjazdów stosownie do potrzeb, dnia:

13.01.24r – od godz. 14.00 do godz. 15.45,

14.01.24r –  od godz. 14.00 do godz. 15.45,

 – odwóz chętnych kibiców po skokach narciarskich nastąpi do 50 minut od ich zakończenia na podstawie wykupionego w autobusie biletu oraz  w miarę zapełniania się autobusów i przejezdności drogi.

 

ZARZĄD  WISPOL